Erasmus +: projekat Kreativni ergoterapeut kao jedna od nosećih aktivnosti centara za socijalni rad

21.07.2018

Učesnici ovog projekta jesu umetnička i zanatska udruženja iz pet srednjoevropskih zemalja (Slovačke, Češke, Poljske, Madjarske i Srbije), koja u saradnji sa lokalnim centrima za socialni rad realizuju širok spektar dešavanja u koja su uključeni seniori, nezaposlene osobe kao i osobe sa invaliditetom.

Cilj projekta jeste da putem zajedničkih radionica erterapeuti razmene svoja iskustva i upoznaju se sa novim zanatima iz drugih zemalja, koje će posle, na intresantan i inspirativan način, prezentovati klijentima centra za socijalni rad i uključiti ih u procese stvaranja. Kreativni ergoterapeut bi trebao da probudi interes svojih klijenata za aktivni rad prilikom radionica, kako bi na taj način doprineo poboljšanju njihovog raspoloženja i povećanju njihovog životnog optimizma.

Nivo kreativnosti ergoterapeuta je prilično neujednačen, zato se putem našeg projekta trudimo da oni spretniji i iskusniji prenesu svoje znanje manje iskusnima, i da se putem direktnog kontakta sa zanatlijama i umetnicima poboljša efektivnost njihovog delovanja, poboljša kvalitet uslova njihovog rada i proširi spektar rukotvornih zanata. Plodovi ovakve saradnje (ergoterapeti – umetnici i majstori rukotvorina – klijenti centara za socijalni rad) se zatim prezentuju u javnosti prilikom raznih proslava, sajmova, kulturnih programa i regionalnih dešavanja.