Projekti

Erasmus +: projekat Kreativni ergoterapeut kao jedna od nosećih aktivnosti centara za socijalni rad (2017)

Finansijer: Pokrajinski sekretarijat za zapošljavanje

Pročitaj Više