Utisci iz Ustrona (2018)

20.07.2018

Tokarenjem kao tradicionalnim nrodnim zanatom se bavim već dvadeset godina. Deo mog rada čine razne vrste nakita, narukvica i ogrlica kao i drvene perle. I ovde, u Ústroňu, sam produžio sa radom na jednoj posebnoj ogrlici: kako se projekat Erazmus plus odvija, putujući iz zemlje u zemlju, sa svakog susreta sakupljam drvene perle koje su nastale na datoj lokaciji za vreme seminara, radionica, kreativnih saradnji raznih vrsta.

Ove perle onda nižem na jedan specijalan konac, koji je za sada otvoren, ali se nadam da će od njega vremenom postati jedna divna nova ogrlica kao dokaz naše uzajamne saradnje. Radujem se svakom budućem susretu sa našim dragim kolegama iz projekta i nadam se da ćemo još nanizati puno perli zajedno.